የገንዘብና ኢኮኖሚ ትብበር ቢሮ በፋይናንስ ግልፅነትና ተጠያቂነት ፕሮግራም በበጀት ምንነት ዙሪያ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠና ሰጠ።

ቢሮው ከተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎች ለተውጣጡ አካላት በበጀት ዝግጅትና ሂደት ዙሪያ የዜጎች ግንዛቤና ተሳትፎ ለማሳደግ የሚያስችል ከጂኔላ ወረዳ መስተዳደር ለተውጣጡ የማህበረሰብ ...

በመዘናጋት በሀገሪቱ እያንሰራራ የመጣውን የኤች አይቪ/ኤድስ ስርጭት ለመግታት ሁሉም ባለድርሻ አካላት ርብርብ እንዲያደርጉ ተጠየቀ። የገንዘብና ኢኮኖሚ ትብብር ቢሮ ...

እንኳን ደስ አለን!!!

የገንዘብና ኢኮኖሚ ትብብር ቢሮ የተረከበውን የጀጎል የውስጥ ለውስጥ መንገዶች የልማት ስራን በጥራትና በፍጥነት ሰርቶ በማጠናቀቅ አንደኛ በመሆን የሰርተፊኬትና የልዪ ዋንጫ ...

Page 2 of 7 1 2 3 7